Projekt logo — Fundacja „Odpowiedzialny Rozwój”

Kategoria
Graphic designs and prints, Projekty graficzne i wydruki
O projekcie

Logo przygotowane dla Fundacji „Odpowiedzialny Rozwój”.
Fundacja działa w kilku obszarach użyteczności publicznej, zajmując się głównie kontrolą społeczną czy też wspieraniem rozwoju gospodarczego.
Wykonane przez nas logo przedstawia kluczowe, dla naszego Klienta, cechy — zaufanie, współpracę, partnerstwo. Widoczny w logo zarys Polski oraz dłoni, ma symbolizować strategię rozwoju Polski.