Poczta home.pl — konfigurowanie programów pocztowych

Mozilla Thunderbird — konfiguracja przy pierwszym uruchomieniu

 

1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.

 

2. Rozpocznij konfigurację nowego konta e‑mail. Jeśli na ekranie zostanie wyświetlone okno “Potrzebujesz nowego adresu e‑mail?”, kliknij przycisk “Pomiń i użyj istniejącego adresu e‑mail”.

pomin

 

3. Po wyświetleniu okna Konfiguracja konta e‑mail podaj Imię i nazwisko (lub inne dane identyfikacyjne), Adres e‑mail oraz Hasło.

konft

  • Adres e‑mail – wpisz pełny adres e‑mail dla Twojej skrzynki e‑mail,
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e‑mail w home.pl.

 

4. Po automatycznym wyszukaniu ustawień dla skrzynki e‑mail, kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana.

(Program Mozilla Thunderbird nie odnajdzie automatycznie ustawień dla Twojej skrzynki e‑mail).

kowalski_poczta2

 

5. W następnym oknie podaj wszystkie niezbędne dane konfiguracyjne:kowalski_poczta1

 

6. Sprawdź poniżej instrukcje dotyczące wypełnienia powyższego okna konfiguracji:

  • Serwer poczty przychodzącej – wybierz opcję IMAP
  • Adres serwera poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP):
   • twojadomena.pl – jeśli posiadasz domenę „twojadomena.pl” przypisaną do serwera home.pl
   • zpomyslami.home.pl – w przypadku użycia połączenia szyfrowanego.
  • Port serwera poczty przychodzącej – wpisz numer 143
  • SSL dla serwera poczty przychodzącej – wybierz opcję bez szyfrowania
  • Uwierzytelnianie – wybierz opcję Normalne hasło.
  • Adres serwera poczty wychodzącej – wpisz ten sam adres, który podałeś w polu “Adres serwera poczty przychodzącej”.
  • Port serwera poczty wychodzącej – wpisz numer portu 587.
  • SSL dla serwera poczty wychodzącej – wybierz opcję bez szyfrowania.
  • Uwierzytelnianie – wybierz opcję Normalne hasło.
  • Nazwa użytkownika – wpisz pełen adres e‑mail dla Twojego konta pocztowego.

 

WAŻNE! Pamiętaj, że wprowadzona nazwa użytkownika musi być taka sama jak wprowadzony wcześniej adres e‑mail! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e‑mail otrzymasz komunikat błędu typu „We don’t relay mail”.

 

7. Jeśli chcesz skorzystać z opcji szyfrowania SSL, to dla serwera poczty przychodzącej i wychodzącej podaj identyfikator zpomyslami.home.pl i wybierz połączenie szyfrowane SSL/TLS.

Numery portów dla połączeń szyfrowanych SSL:

IMAP – 993,

SMTP – 465.

 

8. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych konfiguracyjnych, kliknij przycisk Gotowe.

 

9. Program Mozilla Thunderbird wykona próbę połączenia. Od tej chwili możesz korzystać z poczty e‑mail.

 

WAŻNE! Jeśli połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty.

 

Mozilla Thunderbird — konfiguracja przy kolejnym uruchomieniu

 

1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.

 

2. Kliknij opcję Narzędzia w prawym górnym rogu ekranu i wybierz przycisk Opcje -> Konfiguracja kont

konft5

 

3. W dolnej części okna kliknij przycisk Operacje oraz wybierz opcję Dodaj konfigurację konta pocztowego:

konft6

 

4. Wykonaj czynności opisane od punktu 3 poprzedniej części poradnika.

 

Konfigurowanie programu Microsoft Outlook

 

1. Uruchom program Microsoft Outlook.

 

2. Podczas wyboru nazwy profilu wybierz standardowy Outlook lub kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowy profil i od razu przejść do jego konfiguracji.

 

3. W górnym menu wybierz zakładkę Plik.

 

4. Z menu, które pojawi się po lewej stronie wybierz zakładkę Informacje.

 

5. Kliknij przycisk Dodaj konto.

1-dodaj-konto

 

6. Wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów. Kliknij przycisk Dalej.

2-konfiguracja

 

7. Wybierz odpowiednią usługę, którą chcesz skonfigurować. W przypadku skrzynki e‑mail utrzymywanej w home.pl, wybierz opcję  IMAP. Kliknij przycisk  Dalej.

3-konfiguracja

 

8. Wpisz odpowiednie dane konfiguracyjne dla Twojej skrzynki e‑mail w home.pl:

4-ustawienia

  • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby korzystającej ze skrzynki lub inne dane identyfikacyjne,
  • Adres email – wpisz pełny adres e‑mail dla Twojej skrzynki e‑mail,
  • Typ konta – wybierz protokół pocztowy IMAP,
  • Serwer poczty przychodzącej – wpisz adres serwera poczty przychodzącej (IMAP),
   • mojadomena.pl — jeśli posiadasz domenę „twojadomena.pl” przypisaną do serwera home.pl,
   • zpomyslami.home.pl – w przypadku użycia połączenia szyfrowanego,
  • Serwer poczty wychodzącej – wpisz to samo co podałeś w polu “Serwer poczty przychodzącej”,
  • Nazwa użytkownika – podaj adres e‑mail dla skrzynki e‑mail, np. “kowalski@mojadomena.pl”.WAŻNE! Pamiętaj, że nazwa użytkownika musi być taka sama jak podany wcześniej adres e‑mail! W przeciwnym wypadku, podczas wysyłania wiadomości e‑mail otrzymasz komunikat błędu typu “We don’t relay mail“.
  • Hasło – wpisz hasło do skrzynki e‑mail w home.pl,
  • Wpisz ponownie hasło – powtórz hasło do skrzynki e‑mail,WAŻNE! Pamiętaj, że funkcja Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła musi być wyłączona!

 

9. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, kliknij przycisk Więcej ustawień, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlonego okna.

5-ustawienia

 

10. W zakładce Serwer wychodzący włącz opcje Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

6-wiecej

 

11. Jeśli chcesz włączyć szyfrowane połączenie SSL, to w zakładce Zaawansowane wybierz odpowiednią opcję w obu polach Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: oraz zmień numery portów:

 

IMAP – 993,

SMTP – 465.

7-ssl

 

WAŻNE!  W przypadku używania połączenia szyfrowanego jako adres serwera poczty przychodzącej i wychodzącej należy wpisać: “zpomyslami.home.pl”.

 

Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSL.

 

12. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK. W następnym oknie kliknij przycisk DALEJ.

 

13. W następnym kroku zostanie wykonany automatyczny test wprowadzonych ustawień. Po pomyślnie zakończonym teście zostanie wykonana próba wysyłki oraz odbioru wiadomości e‑mail.

 

WAŻNE! Jeśli nie otrzymasz wiadomości testowej, to sprawdź od początku czy prawidłowo skonfigurowałeś program do obsługi poczty.

 

->Tutaj<- dostępny jest powyższy poradnik w wersji .pdf