Dodawanie administratora do strony na Facebooku

1. Kliknij pozycję „Ustawienia” w górnej części strony:

facebook-admin-screen (1)

 

2. Kliknij opcję „Role na stronie” w lewej kolumnie:

facebook-admin-screen (2)

 

3. Wprowadź adres e‑mail osoby ustanawianej administratorem:facebook-admin-screen (3)

 

4. Wybierz pole „Administrator” z rozwijanego menu:

facebook-admin-screen (4)

 

5. Kliknij przycisk „Dodaj”.

 

6. W oknie, które się pojawi wpisz swoje hasło i kliknij „Wyślij”:

facebook-admin-screen (5)

 

->Tutaj<- jest dostępny powyższy poradnik w wersji .pdf